Kdy použít much, many, a lot of?

Máš much money nebo many money? Jak to vlastně je?